Formannskap
13.03.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 13.03.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 13.03.2018
Offentlig møteprotokoll - Møte i Formannskap den 13.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2018 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021 Vis (4) Vis
9/2018 Opptaking og nedlegging av kommunale veier Vis (4) Vis
10/2018 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser - bygg og anleggskontrakter Vis (1) Vis
11/2018 Servicefond for reiselivs- og opplevelsesnæringen Vis (4) Vis
12/2018 Forskrift vann og avløp 2018 Vis (1) Vis
13/2018 Konstituering av rådmann Vis
14/2018 Kommunal overtakelse av infrastruktur Iberneset Vis (3) Vis Vis (1)
15/2018 Avslutning Åsen boligfelt utbygging Vis (2) Vis
16/2018 HORVA – oppnevning av styre Vis
17/2018 Søknad om støtte - Rusforum Nordland Vis (3) Vis
18/2018 Søknad om støtte til kulturprosjekt i Brasøy Vis (2) Vis
19/2018 Prosjekt - oppdatering av matrikkelen og digitalisering av byggesaksarkivet Vis