Formannskap
18.12.2018 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 18.12.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 18.12.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 18.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
75/2018 Veterinærtjenesten - investering og drift avtale med Dønna kommune Vis (3) Vis (1)
76/2018 Samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og Nordland politidistrikt Vis (2)
77/2018 Søknad om støtte til HORVA 2019 Vis
78/2018 Søknad om kommunalt næringsfond Vis (9)
79/2018 Søknad om Kommunalt næringsfond - Brasøy Handelssamvirke Vis (6)
80/2018 Søknad om kommunalt næringsfond Vis (3)
81/2018 Søknad om kommunalt næringsfond. Vis (2)
82/2018 Søknad om kommunalt næringsfond Vis (1) Vis
83/2018 Søknad om kommunalt næringsfond Vis (2)
84/2018 Søknad - næringsfondet Vis (1)
85/2018 Søknad om midler til kjøp av føringsbåt Vis (3)
86/2018 Søknad - næringsfondet Vis (1)
87/2018 Søknad om støtte fra Næringsfondet Vis (3)
88/2018 Søknad - næringsfondet Vis (2)
89/2018 Søknad - næringsfondet Vis (2) Vis
90/2018 Søknad - næringsfondet Vis (2)
91/2018 Søknad - næringsfondet Vis (1) Vis
92/2018 Søknad - Næringsfondet - Vis (5)
93/2018 Søknad - Næringsfondet Vis (2)
94/2018 Søknad - næringfondet Vis (2)
95/2018 Søknad om økonomisk støtte Vis (2)
96/2018 Søknad - næringsfondet Vis (1)
97/2018 Søknad - næringsfondet Vis (2) Vis