Formannskap
19.12.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 19.12.2017
Offentlig saksliste - Møte i Formannskap den 19.12.2017
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 19.12.2017
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskap den 19.12.2017
Offentlig møteprotokoll - Møte i Formannskap den 19.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
108/2017 Søknad om støtte fra næringsfondet Vis (1)
109/2017 Ny vei i Åsen boligfelt Vis (5)
110/2017 Høring – forslag til endringer i akuttmedisinforskriften Vis (1) Vis
111/2017 Nedleggelse av utekontordager - legetjenesten Vis (1) Vis
112/2017 Klagebehandling - Innvilget dispensasjon om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune Vis (30) Vis Vis (3)
114/2017 Utlysing av stilling som rådmann Vis Vis (1)