Formannskap
23.10.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 23.10.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 23.10.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 23.10.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 23.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2018 Detaljregulering for Karolineveien Vis (4) Vis
63/2018 Endret detaljreguleringsplan for Iberneset boligområde Vis (6) Vis
64/2018 Minsteareal for elg Vis (2) Vis Vis (1)
65/2018 Skuddpremie på kråke Vis (1) Vis Vis (1)
66/2018 Deling av eiendom -gnr/bnr 9/1 - jordlovsbehandling Vis
67/2018 Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klima. 2019-2022. Dønna og Herøy Vis (1) Vis Vis (1)
68/2018 25/10 - Oppføring av naust - Eivind Nordnes Vis (34) Vis
69/2018 Norges Vels Gründerpris 2019 Vis