Formannskap
26.01.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 26.01.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 26.01.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 26.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Klage på vedtak om salg av Almenningskai Husvær Vis (6)
2/2018 Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring - Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune Vis (2) Vis Vis (2)
3/2018 Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar 2018 Vis (2)
4/2018 Nedleggelse av utekontordager - legetjenesten Vis (4) Vis (1)
5/2018 Søknad om støtte til Sigridkongressen 2018 Vis (1)
7/2018 Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninga Vis (2) Vis