Formannskap
28.11.2017 kl. 00:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 28.11.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 28.11.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 28.11.2017
Offentlig møteprotokoll - Møte i Formannskap den 28.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
95/2017 Budsjett og økonomiplan 2018 Vis (1)
96/2017 Regulering av budsjett - investeringer og bruk av bundne driftsfond 2017
97/2017 Endring eiendomsskatt 2018
98/2017 Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet (16/200) Vis (15) Vis (2)
99/2017 Havneregulativ 2018 Vis (1)
100/2017 Søknad om kommunal støtte fra næringsfondet til Norsk Landbruksrådgiving Nordland Vis (2)
101/2017 Søknad kommunalt næringsfond Vis (2)
102/2017 Søknad - næringsfondet Vis (4)
103/2017 Søknad om støtte fra næringsfondet Vis (3)
104/2017 Søknad om støtte fra Næringsfondet Vis (3)
105/2017 Søknad - næringsfond Vis (2)