Formannskap
29.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Delegerte vedtak - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 29.06.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 29.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2017 Kulturmidler 2017 Vis
55/2017 Søknad - næringsfondet Vis (2) Vis
56/2017 Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet (16/200) Vis (8) Vis
57/2017 Kommunale turruteplaner Vis (1) Vis
58/2017 TV - aksjonen 2017 - opprettelse av kommunekomite Vis (4) Vis
59/2017 Søknad om økonomisk støtte til utbygging Vis (2) Vis
60/2017 Fellingstillatelse elg og rådyr 2017 Vis
61/2017 Søknad om produksstøtte Vis (1) Vis
62/2017 Nye lokaler for Lensmannen i Herøy og Dønna Vis (1) Vis
63/2017 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet ved større investeringsprosjekt Vis
64/2017 Forslag til høringsuttalelse - utredning av fremtidige ferge - og hurtigbåttilbud i Nordland Vis