Formannskap
29.08.2017 kl. 00:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 29.08.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 29.08.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 29.08.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 29.08.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2017 Vedtektsendring - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS Vis (2) Vis
67/2017 Møteplan 2018 Vis
68/2017 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester Vis (1) Vis
69/2017 Reduksjon av prestestillinger i Sør-Hålogaland bispedømme - Nord-Helgeland prosti Vis (3) Vis
70/2017 Revidering av Hovedplan - vann Vis
71/2017 Hovedplan - avløp Vis
72/2017 Kommunalteknisk norm Vis
73/2017 Støtte til SMISO-Nordland 2017 Vis (1) Vis
74/2017 Søknad om pengestøtte fra kommunene - Oprerasjon dagsverk Vis (1) Vis
75/2017 Søknad om økonomisk støtte til forestilling Vis
76/2017 Søknad om støtte til utgivelse av lokalhistorisk bok Vis (2) Vis
77/2017 Kystplan - Helgeland - (13/748) - Saksfremlegg i tilknytning til 2. gangs utlegg av planen til høring og offentlig ettersyn. Vis (4) Vis Vis (1)
78/2017 Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet (16/200) Vis (11) Vis Vis (1)