Formannskap
30.04.2018 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskap den 30.04.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 30.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 30.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2018 Vurdering av ankespørmål i dom av 18.04.18 fra Alstahaug tingrett Vis