Kommunestyret
17.10.2017 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 17.10.2017
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 17.10.2017
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 17.10.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2017 Vedtektsendring - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS Vis (3) Vis Vis (1)
12/2017 Møteplan 2018 Vis Vis (1)
13/2017 Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363) Vis (2) Vis (4)
14/2017 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester Vis (2) Vis Vis (2)
15/2017 Tertialrapport pr. 31.08.17 Vis (3) Vis Vis (1)
16/2017 HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM Vis (7) Vis Vis (1)