Kommunestyret
18.12.2018 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 18.12.2018
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 18.12.2018
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 18.12.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 18.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2018 Budsjett 2019 økonomiplan 2019 - 2022 Vis (2) Vis Vis (1)
23/2018 Ferdigstillelse av Hovedplan - vann Vis (4) Vis Vis (2)
24/2018 Endret detaljreguleringsplan for Iberneset boligområde Vis (6) Vis Vis (1)
25/2018 Skuddpremie på kråke Vis (2) Vis Vis (2)
26/2018 Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klima. Dønna og Herøy Vis (3) Vis Vis (3)
27/2018 Valg av representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA Vis (3) Vis