Kommunestyret
19.06.2018 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2018 Tilsetting av rådmann Vis Vis (4)
11/2018 Årsberetning og regnskapsavslutning 2017 Vis (11) Vis Vis (1)
12/2018 Tertialrapport pr. 30.04.2018 Vis (3) Vis Vis (1)
13/2018 Fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet for kommunestyreperioden 2016 - 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
14/2018 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - revidering våren 2018 Vis Vis (1)
15/2018 Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune Vis (4) Vis Vis (2)
16/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Vis (1) Vis Vis (1)