Kommunestyret
19.12.2017 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 19.12.2017
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.12.2017
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.12.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2017 Budsjett og økonomiplan 2018 Vis (1) Vis
18/2017 Regulering av budsjett - investeringer og bruk av bundne driftsfond 2017 Vis
19/2017 Detaljreguleringsplan for ny bru over Herøysundet (16/200) Vis (15) Vis Vis (2)
20/2017 Havneregulativ 2018 Vis (1) Vis
21/2017 Invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere nytt interkommunalt sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland Vis (4) Vis Vis (2)
22/2017 Endringer i ekteskapsloven - Kommunale vigsler Vis (3) Vis Vis (1)
23/2017 Valg av nytt barne - og ungdomsråd 2018 - 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
24/2017 Valgnemnda - suppleringsvalg Vis (1) Vis
25/2017 Rapport - inngåelse av arbeidsavtaler Vis (3) Vis
26/2017 Krav om ekstern granskning av Herøy kommune Vis (2) Vis