Kommunestyret
23.03.2018 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 23.03.2018
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 23.03.2018
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 23.03.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 23.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring - Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune Vis (2) Vis Vis (3)
2/2018 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021 Vis (5) Vis Vis (1)
3/2018 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser - bygg og anleggskontrakter Vis (1) Vis Vis (1)
4/2018 Servicefond for reiselivs- og opplevelsesnæringen Vis (4) Vis Vis (1)
5/2018 Forskrift vann og avløp 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
6/2018 Konstituering av rådmann Vis Vis (1)