Kommunestyret
29.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 29.06.2017
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 29.06.2017
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 29.06.2017
Spørretime KOMMUNESTYRET spørretime.jpeg
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 29.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2017 Årsberetning og regnskapsavslutning 2016 Vis (14) Vis Vis (1)
4/2017 Tertialrapport per 30.04.17 Vis (3) Vis Vis (1)
5/2017 REGLEMENT FOR PAPIRLØSE MØTER Vis Vis (1)
6/2017 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vis Vis (1)
7/2017 Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring - Tilflytterprosjektet - revidert prosjektplan Vis (1) Vis Vis (1)
8/2017 Omorganisering av Herøy marine næringspark Vis (1) Vis Vis (1)
9/2017 Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i Herøy kommune . Vis (1) Vis Vis (1)
10/2017 Husvær grendeutvalg - suppleringsvalg Vis