Omsorgsleilighetene og omsorgshyblene er en del av Herøy omsorgssenter. Avdelingen er ikke en institusjon, men en døgnbemannet boenhet med tilbud om hjemmebaserte tjenester. Beboerne blir tildelt tjenester etter behov.

Døgnbemannet bofellesskap:

  • 8 leiligheter og 8 hybler
  • 2 hybler til avlastning/korttidsopphold
  • Søknad må foreligge
  • Pasienter som bor i omsorgsboligene er hjemmeboende, de må selv betale for medisinene, dosettene, kost og losji.

Enhetsleder: Wenche Sæthre Jørgensen

På andre siden av sundet ligger Herøy brygge:

Utsikt Brygga