Kildesortert avfallKommunen har en viktig rolle i å samle inn og behandle forbruksavfall. Vi har alle et ansvar for å redusere avfallsmengdene og å benytte de returordningene som finnes. I Herøy ivaretas avfallshåndteringen av SHMIL - Søndre Helgeland Miljøstasjon.

Alt husholdningsavfall skal kildesorteres.

For mer informasjon følg lenkene til høyre.