Klagenemnd

Faste medlemmer: AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann, leder    
 • Brit Anne Karlsen, nestleder
 • Kirsti J. Karlsen

FRP/ Felleslisten H/V

 • Harald Thoresen
 • Paula Nyrud

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Lill Ann Eide
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer FRP/ Felleslisten H/V

 • Silje Morskogen
 • Torfinn Andreassen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann, leder
 • Britt Anne Karlsen, nestleder
 • Kirsti J. Karlsen

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Harald Thoresen
 • Paula Nyrud

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Lill Ann Eide
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Silje Morskogen
 • Torfinn Andreassen

Valgstyret

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Arnt Frode Jensen, leder
 • Elbjørg Larsen, nestleder
 • Arnt-Erling Paulsen
 • Laila Furu Vold
 • Sissel Eide Knutsen
 • Jim G. Dahl

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Yngve Magnussen

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann
 • Anita Rønneberg
 • Britt Anne Karlsen
 • Beate Mari Pettersen
 • Odd Kåre Larsen
 • Stine Mari S. Marthiniussen

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Vegar Dalen

Eiendomsskattetakstnemnd

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Knut Prestø, leder
 • Anne Lise Gjengaar, nestleder

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Eivind Moe

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Torgeir Lenning
 • Bodil Pettersen

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Svein Eriksen

Konfliktrådet

Faste medlemmer:

 • Knut Prestø, vara Gerd Sjåvik

Representanter til Helgeland regionråd

 • Arnt Frode Jensen, personlig vara, Elbjørg Larsen
 • Yngve Magnussen, personlig vara Silje Mari Morskogen

Representant til fellesrådet

 • Laila Furu Vold, vara, Jim Dahl

 Representanter til Reiselivsorganisasjoner

 • Elbjørg Larsen, vara, Jim Dahl

Representanter til styret for Ytre Helgeland kommunerevisjon

 • Einar M. Nordnes, vara, Steinar Furu

Medlemmer i representantskapet til SHMIL

 • Ordfører Arnt-Frode Jensen, vara, varaordfører Elbjørg Larsen

Medlem av fylkeskretsen av KS

 • Ordfører Arnt-Frode Jensen, vara, varaordfører Elbjørg Larsen

Representanter til samarbeidsutvalgene i barnehage og skole

 • Skole
  Elbjørg Larsen, vara Vegar Dalen
 • Barnehage
  Øyvind Kvale, vara Eivind Moe

Heimevernsnemnd

 • Sissel Eide Knutsen
 • Torfinn Andreassen

Valgnemnd 2015 - 2019

 • Steinar Furu – gruppeleder for AP – leder
 • Vegar Dalen – gruppeleder for FRP
 • Yngve Magnussen – gruppeleder for Felleslisten H/V
 • Jim Dahl – gruppeleder for SP
 • Anita Rønneberg – gruppeleder for SV

Kommuneplangrupper 2016 - 2019

Kommunedelplan for næring:

Representanter:         3 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Arnt Erling Paulsen, leder

Odd Kåre Larsen

Laila Furu Vold

Torgeir Lenning

Silje Morskogen

 

Kommunedelplan for økt bosetting:

Representanter:         3 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Yngve Magnussen, leder

Sissel Eide Knutsen

Brit Anne Karlsen

Istvan Heiszter

Elbjørg Larsen

 

Sektorplaner:

Representanter:         5 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Vegar Dalen, leder

Stine Mari S. Marthinussen

Beate Mari Pettersen

Espen Storholm

Anita Rønneberg

 

Jim Dahl

 

Monica Zahl

 

Styringsgruppe for arealplanen:

Representanter:         5 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Steinar Furu , leder

Jan Tore Theimann

Øyvind Kvale

Eivind Moe

Oddrunn S. Dahlheim

 

Bodil Pettersen

 

Kirsti J. Karlsen

 

 Forliksrådet

Medlemmer

Jim Dahl

Marthe Solheim

Rita Brænden

Varamedlemmer

Erlend Sjåvik

Stian Prestø

Trine Valberg