Klagenemnd

Faste medlemmer: AP/SP

 • Jan Tore Theimann, leder    
 • Brit Anne Karlsen, nestleder
 • John Arne Blix Svendsen

Høyre/Herøy bygdeliste

 • Trygve Gjengaar
 • Gunnar Eliassen

Varamedlemmer AP/SP

 • Aleksander Moe
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Kjetil Johansen
 • Silje Morskogen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer AP/SP

 • Jan Tore Theimann, leder
 • Britt Anne Karlsen, nestleder
 • John Arne Blix Svendsen

Faste medlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Trygve Gjengaar
 • Gunnar Eliassen

Varamedlemmer AP/SP

 • Alexander Moe
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Kjetil Johansen
 • Silje Morskogen

Valgstyret

Faste medlemmer AP

 • Elbjørg Larsen, leder
 • Jan Tore Theimann
 • Arnt-Erling Paulsen

Faste medlemmer SP

 • Jim Dahl, nestleder
 • Kirsti Karlsen

Faste medlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Yngve Magnussen
 • Einar Martin Nordnes

Varamedlemmer AP

 • Laila Furu Vold
 • Sissel Eide Knutsen
 • Beate Mari Pettersen
 • Mai Lis Larsen
 • Tanja Irene Hanssen

Varamedlemmer SP

 • Bente Helen Karlsen
 • Torgeir Lenning

Varamedlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Vegar Dalen
 • Jostein Arntsen
 • Inge Sandvær

   

Eiendomsskattetakstnemnd

Faste medlemmer AP/SP

 • Knut Prestø, leder
 • Kirsti J. Karlsen, nestleder

Faste medlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Eivind Moe

Varamedlemmer AP/SP

 • Anne Lise Gjengaar
 • Torgeir Lenning

Varamedlemmer Høyre/Herøy bygdeliste

 • Petter Flæsen

Konfliktrådet

Faste medlemmer:

 • Knut Prestø, vara Gerd Sjåvik

Representanter til Helgeland interkommunalt politisk råd

 • Elbjørg Larsen, personlig vara, Jim Dahl
 • Yngve Magnussen, personlig vara Einar Martin Nordnes

Representant til fellesrådet

 • Laila Furu Vold, vara, Jim Dahl

 Representanter til Reiselivsorganisasjoner

 • Tanja Irene Hanssen, vara, Jim Dahl

Representanter til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA

 • Steinar Furu, vara Einar M. Nordnes

Medlemmer i representantskapet til SHMIL

 • Ordfører Elbjørg Larsen, vara, varaordfører Jim Dahl

Medlem av fylkeskretsen av KS

 • Ordfører Elbjørg Larsen, vara, varaordfører Jim Dahl

Representanter til samarbeidsutvalgene i barnehage og skole

 • Skole
  Eivind Moe, vara Øyvind Kvale
 • Barnehage
  Rene Teigen Hartvigsen, vara Mai Lis Larsen

Valgutvalget 2019 - 2023

 1. Arnt Erling Paulsen – gruppeleder for AP – leder
 2. Jim Dahl – gruppeleder for SP
 3. Yngve Magnussen – gruppeleder for Høyre
 4. Einar Martin Nordnes – gruppeleder for Herøy bygdeliste

Vararepresentanter:

 1. Beate Mari Pettersen
 2. Kirsti Karlsen
 3. Vegar Dalen
 4. Jostein Arntsen

 

Kommuneplangrupper 2019 - 2023

Kommunedelplan for næring og samfunnsutvikling:

Representanter:         5 

Personlig vararepresentanter:      

Arnt Frode Jensen, leder - AP

Sissel Eide Knutsen - AP

Hilde Kristin Bonde, nestleder - AP

Laila Furu Vold - AP

Kirsti J. Karlsen - SP

Anne M. Haraldsen - SP

Leilani Palugo Johansen - Herøy bygdeliste

Kjetil Johansen - Høyre

Inge Sandvær - Herøy bygdeliste

Caroline Edvardsen - Herøy bygdeliste

1 repr. oppnevnt av næringsforeningen 
Ove Johan Larssen

 

1 repr. oppnevnt av grunneierlaget 
Frode Nilssen

 

Sektorplaner:

Representanter:         5 

Personlige vararepresentanter:      

Roar Aune, leder - AP

Åge Johansen - AP

Mai-Lis Larsen, nestleder - AP

Kjartan Rørstadbotten - AP

Jim Dahl - SP

Elin B. Johansen - SP

Vegar Dalen - Høyre

Oddrun S. Dahlheim - Høyre

Jostein Arntsen - Herøy bygdeliste

Einar Martin Nordnes - Herøy bygdeliste

Hugo Sandoval (fristilt) ble innvilget fritak 13.12.22. Det er ikke  valgt ny representant.

 Forliksrådet

Medlemmer

 • Jim Dahl
 • Marthe Solheim
 • Rita Brænden

Varamedlemmer

 • Erlend Sjåvik
 • Stian Prestø
 • Trine Valberg

Mangfoldsutvalget

Representanter Vararepresentanter
1.  Marius Stonys- leder 1. Marija Popovska
2. Trine Heggheim  2. Aiste Knutsen
3. Kirsti Iversen  
4. Mohannad Mourad  
5. Rahaf Hariri   Trafikksikkerhetsutvalg

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Kine Edvardsen - leder 1. Roar Aune
2. Torger Lenning 2. Marius Stonys
3. Linn Kristin Strømmen 3. Tora Olsen Skagen

Følgende har tale- og forslagsrett i trafikksikkerhetsutvalget:

a)    Representant fra FAU i skolen.
b)    Representant fra Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
c)    Representant fra Ungdomsrådet.
Funksjonstid fra dd. – oktober 2023. 


Digitale Helgeland - representantskapet

Representant i representantskapet Vararepresentant
Ordfører Varaordfører

 

Representant i styret Vararepresentant
Kommunedirektør Kommunalsjef 2 Caroline Asphaug