Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
 
Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
 
Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Helsesykepleier har kontordag på ungdomskolen hver mandag kl. 08.30. – 14.00. og tirsdag på barneskolen kl. 08.30 – 14.00.

 

Helsestasjonslege har kontordag på ungdomskolen en onsdag i mnd. Kl. 09.00. – 14.00. (NY)

 

Helsestasjon for ungdom er åpen hver onsdagskveld kl. 19.00. – 21.00.

 

 

Innholdet i skolehelsetjenesten er slik som skissert i oversikten nedenfor. Legeundersøkelse foretas bare i forbindelse med skolestart ( ved 6 års alder ). Ellers vil det bare bli foretatt tilleggsundersøkelse av lege i tilfeller hvor det ansees for nødvendig.

 

Utover det ordinære programmet ønsker skolehelsetjenesten best mulig kontakt med foreldrene. Vi er glade for henvendelser fra dere om forhold vedrørende elevens helse som dere ønsker å få drøftet. Skolehelsetjenesten har også et nært samarbeid med skolens lærere.

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og opplysninger som gis blir behandlet som fortrolige.

 

 

Helsetjenester på de forskjellige alderstrinn

 

Skolestartundersøkelsen :

Basisundersøkelse ved lege og helsesøster.

Synsprøve

Hørselsprøve

Høyde / vekt

 

2. klasse :

Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Evt. kontaktlærersamtale.

 

3. klasse :

Høyde/vekt

Synsprøve

Hørselsprøve

Evt. helseopplysning

 

4. klasse :

Evt. helseopplysning

Evt. kontaktlærersamtale

 

5. klasse :

Synstest, fargesyn

Helseopplysning, pubertet

Kontaktlærersamtale

 

6. klasse :

Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder ( MMR)

Helseopplysning, pubertet

 

7. klasse :

Vaksinasjon til jenter mot livmorhalskreft, 3 doser

Helseopplysning, pubertet

Kontaktlærersamtale

 

8. klasse :

Målrettet helseundersøkelse

Høyde/vekt

Helseopplysning, tobakk/ alkohol/ narkotika

Mensprat med jentene, kropp/pubertetsprat med guttene

Kontaktlærersamtale

 

9.klasse

Helseopplysning, seksualitet og samliv på helsestasjonen

Evt. kontaktlærersamtale

 

10. klasse :

Vaksinasjon mot difteri , stivkrampe og poliomyelitt

Helseopplysning, seksualitet og samliv

Evt. kontaktlærersamtale

 

Under hele skoletiden blir det ved behov oppfølging av enkeltelever.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjon
Telefon:75 05 80 56/41 56 33 04
Epost:edith.e.rishaug.hansen@heroy-no.kommune.no
Postadresse:Karolineveien 50, 8850 Herøy
Besøksadresse:Karolineveien 50, 8850 Herøy

Kontaktpersoner

Navn:Karina Kilvær
Tittel:Helsesykepleier/folkehelsekoordinator
Telefon:75 06 80 58
Mobil:91 79 20 71
Epost:karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no
Navn:Edith Rishaug Hansen
Tittel:Ledende helsesykepleier
Telefon:75 06 80 56
Mobil:41 56 33 04
Epost:edith.e.rishaug.hansen@heroy-no.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2020-09-15 13:28
Gyldig fra
2020-09-15
Gyldig til
2021-09-19