Krets Stemmelokale Søndag 10. september Mandag 11. september
Seløy Seløy Ungdomshus kl 16.00 - 18.00 kl 16.00 - 18.00
Øksningan Øksningan Ungdomshus kl 16.00 - 18.00 kl 16.00 - 18.00
Herøy Herøyhallen kl 16.00 - 18.00 kl 14.00 - 18.00


Tid og sted vil du alltid finne på http://www.valglokaler.no

Her kan du lese mer om stemmegivning på valgdagen.