Ved koronarelaterte henvendelser og problemer med selvregistrering av positiv hjemmetest kan dere kontakte koronatelefonen på tlf. 47700324 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.00, samt i helger mellom kl. 10.00 - 12.00. Forøvrig kan sms sendes og vil bli besvart i åpningstiden. 

Herøy kommune har tilgjengelig selvtester for Covid-19. Disse kan også utleveres på ettermiddager og helger ved å kontakte hjemmetjenesten.

Slik kan du kontakte kommunen for utlevering av selvtest:

Dagtid: (mandag til fredag kl. 08.00-15.00)
- ​Herøy legekontor på tlf. 75 06 80 50

Ettermiddag/kveld/helg:
- Ring hjemmetjenesten på tlf. 75 06 80 45.
- Ring først. Du skal ikke møte opp uten avtale.
- Når du har ringt vil du få informasjon om hvor du kan hente testen.
- Du må selv hente testen, eller få hjelp til å hente den.
- Foreldre/foresatte må selv utføre testen på barn, og gjøre videre tiltak dersom positivt utslag.

Brasøy/Husvær
De som bor eller oppholder seg i Brasøy/Husvær kan få utdelt selvtester ved å kontakte butikken i Brasøy (Brasøy Handelssamvirke).

Det tar et sted mellom 1-3 dager å få svar på en ordinær PCR-test og svaret kan du finne ved å logge deg inn på https://www.helsenorge.no/koronavirus

Testkriterier - FHI