Ta kontakt med legekontoret i Herøy på tlf. 750 68 050 i åpningstiden for å avtale testing i Herøy kommune (Nordland).
For testing på helligdager benyttes koronatelefonen.
Vi tester f.o.m mandag t.o.m. fredag og unntaksvis i helgene.

Hurtigtester for Covid-19
Herøy kommune har tatt i bruk hurtigtester for korona. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest. Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. Når det gjelder symptomer bør man være oppmerksom på hodepine og generell slapphet som første symptom.

Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem vil vi fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar. Det tar et sted mellom 1-3 dager å få svar på en ordinær test og svaret kan du finne ved å logge deg inn på https://www.helsenorge.no/koronavirus

Fordi det enkelte dager tar noe tid å få prøver til laboratoriet på Nordlandssykehuset, vil vi bruke hurtigtester på alle som kommer til teststasjonen. Det kan være aktuelt å ta laboratorietest i tillegg. Dette vil helsepersonell på teststasjonen bestemme.

Mer informasjon om hvem som anbefales å teste seg finner du under linken til FHI.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Testkriterier - FHI

Antall tester
(Tabellen oppdateres daglig)

Uke Antall tester Negative Positive
2021      
Uke 15 33 33  
Uke 14 24 24  
Uke 13 50 50  
Uke 12 57 57  
Uke 11 38 38  
Uke 10 32 32  
Uke 9 23 23  
Uke 8 14 14  
Uke 7 23 23  
Uke 6 22 22  
Uke 5 25 25  
Uke 4 25 25  
Uke 3 7 7  
Uke 2 21 21  
Uke 1 102 95 7
2020      
Uke 53 24 23 1
Uke 52 53 52 1
Uke 51 32 32  
Uke 50 9 9  
Uke 49 19 19  
Uke 48 16 16  
Uke 47 8 8  
Uke 46 11 11  
Uke 45 38 36 2
Uke 44 13 13  
Uke 43 8 8  
Uke 42 6 6  

 

Flytskjema for testing.jpg