Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
14. april kl. 15:40

Informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Les mer clear

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Du trenger legeerklæring for å søke om TT-kort og må bestille legetime for å å utfylt dette. Søknadsskjema finnes på legekontoret og/eller omsorgskontoret. Søknaden sendes/leveres på Servicekontoret ved Herøy omsorgssenter, Karolineveien 50, 8850 Herøy.

Søknadsfrist 1.april og 1.oktober.

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Transporttjenesten

Partnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa
Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___
Skjema

Vedlegg

Legeerklæring

Saksbehandling

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Pleie og omsorg
Telefon:75068030
Telefaks:75068031
Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Linda Paulsen
Tittel:Sekretær
Telefon:75 06 80 30
Epost:linda.paulsen@heroy-no.kommune.no
Andre opplysninger
Opprettet
2020-09-15 12:58
Oppdatert:
2020-09-15 13:02
Gyldig fra
2020-09-15
Gyldig til
2021-09-19