Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang og det benyttes vaksinen Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. 

Elevene som ikke har fylt 16 år, må ha foresattes samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet.

Spørsmål kan rettes til koronatelefonen på tlf. 47 70 03 24.

Koronavaksine for ungdom 12-15 år

Samtykkeskjema

Informasjon fra FHI