Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) 
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommuner skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og den enkelte får tilgang til informasjon.

Spørsmål kan rettes til koronatelefonen på tlf. 47 70 03 24.

Koronavaksine for barn fra 5-11 år

Samtykkeskjema

Informasjon fra FHI