Herøy kommunen har startet arbeidet med vaksinering for Covid-19. Foreløpig er det beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper som har blitt prioritert ut fra nasjonale bestemmelser. Deretter fortsetter vaksineringen ut fra en prioriteringsrekkefølge som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI). Trykk her for å se prioriteringsrekkefølge på FHI sine nettsider.

På tabellen nedenfor kan dere se en oversikt over hvor mange som er vaksinert til nå:

Ferdigvaksinert (to doser) 126
En dose 317
Samlet antall doser 443
Uke 15 60
Uke 14 48
Uke 13 24
Uke 12 29
Uke 11 18
Uke 10  44
Uke 9 29
Uke 8 30
Uke 7 30
Uke 6 42
Uke 5 35
Uke 4 24
Uke 3 12
Uke 2 6
Uke 1 12

Registrering av dem som oppholder seg midlertidig
Kommunen har god oversikt over alle fastboende og disse behøver ikke å registrere seg. Fastboende vil bli kontaktet så snart det blir deres tur til å få vaksine.

De som oppholder seg midlertidig i kommunen oppfordres til å ta kontakt med legekontoret i Herøy på tlf. 75068050 for å bli registrert. Dette gjelder spesielt personer over 65, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Om koronavaksine
Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for sykdom av Covid-19.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Vaksinen er gratis for alle!

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år
  4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
  8. Alder 55-64 år
  9. Alder 45-54 år

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp