Navn: Elbjørg Larsen
Født: 12.februar 1962
Parti: Arbeiderpartiet

Tlf.:  48 00 65 54
e-post: elblarse@online.no

Tidligere bakgrunn:
Elbjørg Larsen ble valgt som representant til formannskapet i Herøy høsten 2003. Hun ble høsten 2015 valgt til varaordfører for tredje gang. Til daglig jobber hun som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT Ytre Helgeland.

Varaordførerens oppgaver:
Etter Kommuneloven § 9 nr.2 skal varaordføreren rykke opp som ordfører dersom ordføreren midlertidig går ut av vervet

Varaordføreren må være forberedt på å ta over møteledelse og andre av ordførerens oppgaver på kort varsel. Derfor bør også varaordføreren ha kjennskap til de sakene som er under arbeid i administrasjonen. Ordføreren må ta ansvar for varaordføreren er orientert om aktuelle kommunale saker til en hver tid.

Etter Kommuneloven § 9 nr. 4 kan ordføreren la seg representere ved et annet medlem av kommunestyret, ofte er det da naturlig å bruke varaordføreren som avløser. Varaordføreren må også brukes i forbindelse med representasjon rundt om i kommunen.

På kommunestyremøtene må selvsagt varaordføreren ta over møteledelsen når ordføreren holder innlegg eller i forbindelse med at ordføreren kan være inhabil i en sak.