Brann og større ulykker 110
   
Politi og redningssentral 112
   
Ambulanse - medisinsk nødtelefon 113
   
Nasjonalt legevaktsnummer  116 117
   
Legekontor 75 06 80 50
   
Ambulant Akutteam (psykiatri) kl.08.00 - 15.30 75 12 50 00
   
Giftinformasjonen 22 59 13 00
   
Vakttelefon barnevern
Interkommunalt barnevern
75 07 41 00
   
Helgeland overgrepsmottak ved seksuelle overgrep 75 12 06 00
   
Helgeland krisesenter
Helgeland krisesenter
75 17 36 99
   
Alarmtelefon for barn og unge
www.116111.no alarm@116111.no
116 111
   
SMISO Nordland www.smiso-nordland.no
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
75 17 30 50
46 93 67 60
   
Omsorgsteamet - "Når krisen rammer"
 
116 117
(hele døgnet)
   
Vann og avløp 478 99 150
Herøy havn 478 99 150