Herøy skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som er lokalisert på Sør-Herøy.

Fra og med høsten 2008 ble Herøy kommune samlet til en skolekrets, og Herøy skole har i dag ansvaret å ivareta grunnskoletilbudet for alle barn i skolepliktig alder i kommunen.

I tillegg har skolen ansvaret for skolefritidsordningen og Herøyhallen.

 

Herøy skole.png

Foto: Raymond Angel