Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Her finner du beskrivelser av Herøy kommunes folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet er forankret i Lov om folkehelsearbeid, og formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale helseforskjeller.

Folkehelsearbeid er: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

Herøy kommune har inngått Samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune (2014-2016). Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av planer, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet. Her følger prioriterte resultatområder for Herøy kommune (jmf. Samarbeidsavtalen 2014-2016):

  • Flerkulturell tilrettelegging i alle tiltak for å fremme gode levevaner og levekår.
  • Etablere frisklivsentral.
  • Kunnskapsgrunnlaget.
  • Helsefremmende barnehager og skoler.
  • Utvikle helhetlig tilbud om lavterskelaktiviteter innen friluftsliv og fysisk aktivitet.

Nyttige lenker: