Helsestasjonen holder til på Herøy helsesenter.

På helsestasjonen får du tilbud om:

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • reisevaksiner
  • svangerskapskonsultasjoner
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold, søvn m.m.
  • foreldreveiledning
  • samlivsveiledning
  • helsestasjon for ungdom

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og legetjenesten ved behov. Helsesøster foretar hjemmebesøk.

Målgruppe Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse: Herøy helsesenter, Karolineveien 29, 8850 Herøy

Karina Kilvær, Ledende helsesykepleier, tlf. 75 06 80 58 mob. 908 57 669

Karoline Johansen, helsesykepleier, tlf. 75 06 80 56