Her vil du finne kommunale planer og andre saker som er lagt ut til høring, samt plansaker som nylig er vedtatt. Dette kan være høring/offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven, eller fordi kommunen ønsker å få innspill eller merknader til en sak. Dersom siden er tom er det for tiden ingen planer som ligger ute til høring.

Gå til høringer

Gå til kunngjøringer

Hvis du ønsker å si din mening kan du benytte deg av vårt Høringsskjema