Herøy barnehage er en helårsåpen barnehage som er godkjent for 76 plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Barnehagen er organsiert på følgende måte:

Måne:
1 - 3 års-avdeling med 18 plasser (Barn under tre år teller to plasser)

Jord:
1 - 3 års-avdeling med 18 plasser

Stjerne:
3 - 5 års-avdeling med 18 plasser

Sol:
3 - 5 års-avdeling med 18 plasser