Herøy kommune er organisert som en to-nivåkommune.  Det vil si at lederne av de ulike enhetene i kommunen er direkte underlagt kommunedirektøren.

Kommunenes høyeste administrative organ er kommunedirektørens ledergruppe, som består av:

 • Kommunedirektør - John Arne Andersen
 • Kommunalleder 1 - Siv Nilsen
 • Kommunalleder 2 - Caroline Asphaug
 • Kommunalleder 3 - Morten Hanssen
 • Enhetsleder for Herøy barnehage - Line Olsen
 • Enhetsleder for Herøy skole - Lars Olav Mogård-Larsen
 • Enhetsleder for hjemmetjenesten - Wenche Sæthre Jørgensen
 • Enhetsleder for miljøtjenesten - Roger Falch Iversen
 • Enhetsleder for institusjon - Marit Reitan Kjemsås
 • Enhetsleder for driftsavdelingen - 
 • Leder for NAV Herøy/Dønna - May-Brith Pedersen

Kommunedirektørens ledergruppe har faste møter minst en gang per måned.