Etter gjenåpning og bortfall av forskriftsfestede tiltak er det naturlig at dette tilbudet avsluttes. 
Den siste tiden har koronatelefonen vært åpen to timer på hverdager, og det har vært svært få henvendelser.

Ved spørsmål om vaksinering og helsespørsmål vedrørende korona kan legekontoret kontaktes på telefon 750 68050 på hverdager.

Vi oppfordrer alle som har generelle spørsmål om korona om å benytte seg av tilgjengelig oppdatert informasjon på følgende nettsider:

Har du spørsmål rundt testing eller problemer med å registrere positiv hurtigtest kan du ringe eller sende sms til koronatelefonen på tlf. 477 00 324 fram til 21. mars 2022. Du kan også få svar på spørsmål om karantene og isolasjon. I tillegg kan du også få veiledning om koronavaksinering.

Koronatelefonen er betjent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 12.00.