Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har regionkontor i Nordland, og hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Nordland. Her tilbys finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse internasjonalt. 

Store og kompliserte saker tar gjerne noe lengre tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige saker med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortere saksbehandlingstid enn mangelfulle søknader. Deres gjennomsnittlige saksbehandlingstid for søknader om finansiering er for tiden rundt 55 dager- saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir registrert hos dem til den blir besluttet. Herøy kommune vil jevnlig gå inn på Innovasjon Norges nettsider for oppdatering på saksbehandlingstid. 
Sjekk ut Innovasjon Norges tjenester her!