Søknad fra Letsea AS om endring av art på lokalitet 29417 Ytre Vassholmen i Herøy kommune i Nordland legges her ut til offentlig høring og uttalelse i en mnd fra kunngjøring.

Det søkes om endring fra laks til torsk på lokaliteten. 

Oversendelsesbrev

Beskrivelse internkontroll

Kart fiskeriinteresser

Tillatelse til akvakultur

B-Undersøkelse

C-Undersøkelse

Strømmåling april 2013

Strømmåling desember 2013

Utfyllende informasjon

Signert samsvarserklæring

Beredskapsplaner

Transaksjonsoversikt

Arealplan hele kommunen