Administrasjonsutvalg
27.11.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Administrasjonsutvalg den 27.11.2018
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalg den 27.11.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 Rekrutteringssak Kommunalleder 2 (Oppvekst og kultur) (Unntatt offentlighet)