Eiendomsskattetakstnemd
07.12.2018 kl. 13:00 - 00:00
Møterommet mellombygget

Møtedokument
Saksliste - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 07.12.2018
Sakspapirer - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 07.12.2018
Møteprotokoll - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 07.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2018 5/703 - Eiendomsskatt nybygg hytte Vis (3)
15/2018 5/340 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg Vis (3)
16/2018 3/11 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på servicehus Vis (3)
17/2018 4/116 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på bolig Vis (3)
18/2018 4/282 - Eiendomsskatt - nybygg hytte Vis (3)
19/2018 5/128 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg Vis (3)
20/2018 4/202 - Eiendomsskatt - anneks til fritidsbolig Vis (3)
21/2018 54/135 - Eiendomsskatt nybygg hytte Vis (3)
22/2018 54/37 - Eiendomsskatt tilbygg hytte Vis (3)
23/2018 4/23/4 - Eiendomsskatt blomsterbutikk Vis (3)