Formannskap
07.04.2017 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Offentlig dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Offentlig saksliste - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 07.04.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 07.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2017 Behandling av klage på oppmålingsgebyr for tilleggsareal fradelt 5/61 til 5/3 Vis (1) Vis
20/2017 Anmodning om styrking av likviditet (10/651) Vis (1) Vis
21/2017 Kommunal overtakelse av vei ( 16/829) Vis (1) Vis Vis (2)
22/2017 Søknad om tilskudd til veilys Vis (1) Vis Vis (1)
23/2017 Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018 - 2021 HØRING Vis (1) Vis
24/2017 Søknad om tilskudd Vis (1) Vis
25/2017 Høring - Anløpsstruktur og ekspeditørløse anløp for båtrute Sandnessjøen- Austbø-Herøysteder-Vega Vis (5) Vis
26/2017 Prosjekt "Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet" Vis (1) Vis
27/2017 Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i Herøy kommune . Vis (1) Vis
28/2017 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Vis
29/2017 Søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune Vis (25) Vis