Formannskap
18.01.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 18.01.2021
Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Corona relaterte observasjoner
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 15.12.2020
Saksliste - Møte i Formannskap den 18.01.2021
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 18.01.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 18.01.2021
Notat vedr brannstasjonen
Notat vedr. Herøysundet bru
Notat fra rådmannen vurderinger knyttet til kommunestyrets budsjettvedtak den 15.12.20

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
110/2020 Søknad Næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
111/2020 Søknad kommunalt næringsfond Vis (7) Vis Vis (1)
112/2020 Søknad kommunalt næringsfond Vis (4) Vis Vis (1)
113/2020 Søknad om kommunalt støtte næringsfond Vis (7) Vis Vis (1)
114/2020 Kommunalt næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
115/2020 Kommunal næringsfond Vis (7) Vis Vis (1)
116/2020 Kommunalt næringsfond Vis (9) Vis Vis (1)
117/2020 Kommunal næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
118/2020 Kommunalt næringsfond Vis (9) Vis Vis (1)
119/2020 Kommunalt næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
120/2020 Kommunalt næringsfond Vis (12) Vis Vis (1)
121/2020 Kommunalt næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
122/2020 Kommunalt næringsfond Vis (9) Vis Vis (1)
123/2020 Kommunalt næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
124/2020 Kommunalt næringsfond Vis (11) Vis Vis (1)
125/2020 Søknad fra næringsfondet Vis (3) Vis Vis (1)
125/2020 Søknad fra næringsfondet Vis (7) Vis Vis (2)
1/2021 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Vis (10) Vis
2/2021 Høring - anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland Vis (4) Vis