Formannskap
20.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 20.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2017 Årsberetning og regnskapsavslutning 2016 Vis (6) Vis
40/2017 Tertialrapport per 30.04.17 Vis (1) Vis
41/2017 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Vis (2) Vis Vis (1)
42/2017 Utredning - Svømmebasseng Vis (5) Vis
43/2017 Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363) Vis (4) Vis Vis (2)
44/2017 REGLEMENT FOR PAPIRLØSE MØTER Vis
45/2017 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vis
46/2017 Søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune Vis (40) Vis Vis (1)
47/2017 Behandling av klage på oppmålingsgebyr for tilleggsareal fradelt 5/61 til 5/3 Vis (2) Vis Vis (1)
48/2017 VM i krabbefiske festivalen 2017 Vis
50/2017 Ny godkjenning av leke- og oppholdsarealet i Herøy barnehage Vis