Formannskap
22.02.2021 kl. 10:00 - 00:00
Herøy skoles aula. Fellemøte Herøy og Dønna formannskap

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 18.01.2021
Notat vedr brannstasjonen
Notat vedr. Herøysundet bru
Notat fra rådmannen vurderinger knyttet til kommunestyrets budsjettvedtak den 15.12.20
Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 08.02.2021
Meldingstekst
Søknad om næringsstøtte fra Øksningan fisk as Fredrik Møller.
Klage på manglende behandling.pdf
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 10.02.2021
Delegerte vedtak - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Saksliste - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Presentasjon Fastlandsforbindelse
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 22.02.2021
Møteprotokoll - Felles møte mellom Herøy og Dønna formannskaper 22.02.2021
Presentasjon Fastlandsforbindelse