Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i skolen. FAU er arbeidsutvalget til foreldrerådet. Det er sammensatt av en foreldrekontakt for hver klasse.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Siden vi kun har en grunnskole i kommunen, vil FAU også fungere som kommunalt foreldreutvalg, KFU. KFU representerer foreldrene og ivaretar deres interesser overfor politikere og skoleadministrasjonen i kommunen.

Samarbeidsutvalget (SU) 2022-2023

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2022-2023

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Foreldrekontakter