Samarbeidsutvalget (SU) 2021-2022

Medlem   lærere
Medlem Rita Hjelmseth lærere
Sekretær: Lars Olav Mogård-Larsen kommunen
Medlem Turid Jenssen FAU
Medlem Einar Roan FAU
Medlem Markus Hagen andre tilsatte
Medlem Hedda Gullesen elevene
Medlem Dorthe Lorvik elevene
Medlem Eivind Moe kommunen
Tilleggsrepresentanter i skolemiljøutvalget (SMU)
Medlem:    
     

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2021-2022

Leder: Turid Jenssen 41422766
Nestleder: Einar Roan 96508100
Medlem/SFO    
Kasserer: Remi Fagervik 46761510
Vara FAU Kirsten Sengsdrag 95842485
Sekretær: Vegard Dalen  
Medlem:    
Medlem:SU Turid Jenssen  
Medlem: SU Einar Roan  
Medlem:vara SMU    

 

Foreldrekontakter 2021-2022

1. trinn Natasha Jakobsen og Jenny Larsen
2. trinn Lotte Moe og Roald Køllersen
3. trinn Marit Kjemsås, Karina Mikalsen og Marlen Thoresen
4. trinn Remi Fagervik, Ann Karin Endresen og Linn Kristin Engevik
5. trinn Turid Jenssen
6. trinn Einar Roan, Hege N Prestø og Line Olsen
7. trinn Mariann Karlsen og Tonje Brasøygård 
8. trinn Borghild Nilsen og Sølvi Salamonsen
9. trinn Vegard Dalen og Ann Kristin Lenning
10. trinn Kirsten Sengsdrag, Bente Karlsen og Aino Holmen