Samarbeidsutvalget (SU) 2020-2021

Medlem Astrid Reinertsen lærere
Medlem Rita Hjelmseth lærere
Sekretær: Lars Olav Mogård-Larsen kommunen
Medlem Tonje Paasche FAU
Medlem Oddbjørn Lorvik FAU
Medlem Carina Bonsaksen andre tilsatte
Medlem Nathalie Paulsen elevene
Medlem Nila Lorvik elevene
Medlem Eivind Moe kommunen
Tilleggsrepresentanter i skolemiljøutvalget (SMU)
Medlem:    
     

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2020-2021

Leder: Oddbjørn lorvik 97705577
Nestleder: Janne Nilsen 92437049
Medlem/SFO    
Kasserer: Remi Fagervik 46761510
Vara FAU    
Sekretær: Vegard Dalen 95865191
Medlem:    
Medlem:SMU    
Medlem: SU Tonje Paasche 41405828
Medlem:vara SMU    

 

Foreldrekontakter 2020-2021

1. trinn Benedicte Gjengaar og Sissel Eide
2. trinn Linn Iren Skogmo Berg, Karina Mikalsen og Marlen Thoreen
3. trinn Remi Fagervik, Ann Karin Endresen og Linn Kristin Gutvik
4. trinn Tonje Paasche, Mai-Lis Larsen og Natasha Magnarsen
5. trinn Janne Nilsen og Karina Kilvær
6. trinn Linda Dahl Moe og Mariann Karlsen
7. trinn Ranveig Odden og Renate Dahlen
8. trinn Oddbjørn og Tanja Lorvik
9. trinn Kirsten Sengsdrag og Aino Holmen
10. trinn Vegard Dalen og Elin Bårdgård Johansen