Ved Herøy kommunes kai er det muligheter for vannfylling til fartøy som benytter kaia.  For å benytte anlegget må fartøy registrere seg ved bruk av link under. 
Når registrering er utført må dette godkjennes av Herøy kommune. Hvis dette haster må havneansvarlig kontaktes. 

Link registrering