Det er vedtatt åpent basseng fire dager i uken, pluss tre timer annen hver helg.

Folkebadet er avhengig av at kommunen har badevakter. Derav kan det være dager det ikke er folkebad, selv om tiden er satt av i kalenderen.

Det skal tas en evaluering i starten av juni 2024 på hvordan våren har vært med basseng.

Politisk vedtak:

1. Herøy svømmehall skal i størst mulig grad være tilgjengelig for kommunens innbyggere.

2. Herøy svømmehall har åpent 4 dager i uken etter skoletid. tirsdag-fredag samt tre timer annenhver lørdag.

3. Herøy svømmehall driftes i samsvar med punkt 2.

4. Kommunedirektøren delegeres til å styre driften og gjøre endringer ved behov.

5. Kommunedirektøren fremlegger driftsstatus/økonomi for kommunestyret juni 2024, med eventuelle justeringer i budsjettet for første tertial

KlokkeslettMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
07.00-08.00DriftDriftDriftDriftDrift
08.00-14.30OppvekstOppvekstOppvekstOppvekstOppvekst
14:30-16:00Helse/omsorg/
integrering
Helse/omsorg/
integrering.
Helse/omsorg/
integrering
 Helse/omsorg/
integrering
Helse/omsorg/
integrering.
17.45-19.15  FolkebadHerøy ILØksningan aktivitetsforeningFolkebad
19.15-20.45 FolkebadHerøy ILHavfrueforeningenFolkebad

 

Lørdag
Folkebad 11.00-14.00 i partallsuker.