Hjemmetjenesten i Herøy har ca 40 ansatte fordelt på 26 årsverk. Tjenesten har sine kontorer ved Herøy omsorgssenter. Hjemmesykepleien har døgnkontinuerlig tilbud, mens hjemmehjelp/praktisk bistand gis alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.00.

Utetjenesten:

 • Praktisk bistand, hjelp til renhold - må betales for.
 • Nødvendig helsehjelp; medisin lagt i dosett, hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging er gratis. Pasienten må selv betale for medisiner og dosett.
 • Matombringing; ikke et lovpålagt tilbud fra kommunen. Den som får innvilget matombringing må selv betale for dette.

Søknad sendes/leveres Herøy omsorgssenter, servicekontoret, Karolineveien 50, 8850 Herøy

Hjemmetjenesten administrer også andre tjenestetilbud som:

 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Omsorgsboliger/trygdeboliger
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Koordinator for funksjonshemmede
 • Formidling av hjelpemidler
 • Transporttjenesten
 • Ledsagerbevis.

Leder for virksomheten er Wenche Sæthre Jørgensen

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon 90 52 86 70
Servicekontoret: 75 06 80 30 E-post
e-post sekretærer: Linda Paulsen  og Vigdis Jensen