Kursets innhold:

  • Informasjon om hjertesykdom og medisinsk behandling
  • Trening og fysisk aktivitet
  • Psykiske påkjenninger
  • Hjerte og kosthold
  • Informasjon om LHL og deres tilbud
  • Utveksling av erfaringer i gruppe - å leve med hjertesykdom

Påmelding/henvisning innen onsdag 22.oktober 2014.

Du må henvises av lege for å delta på hjertekurset. Be din fastlege om å sende henvisning til medisinsk avdeling. Innkalling til kurs vil bli sendt ut 2-3 uker før kursstart.

Hjerteskolen program1.png

Hjerteskolen program2.png