• Herøy kommune skal legge til rette for et bredt og variert idretts- og treningstilbud for alle gjennom tilrettelegging av gode rammebetingelser for idretts- og friluftsorganisasjoner.
   
 • Herøy kommune vil stimulere til et aktivt og rikt kulturtilbud for kommunens innbyggere gjennom å satse på en kulturskole med høy kvalitet som skal kunne gi et bred tilbud.  Kommunen vil også være støttespiller og samarbeidspartner for det frivillige kulturlivet gjennom støtteordninger og tilrettelegging.  Kultur skal brukes aktivt som grunnlag for stedsutvikling og omdømmebygging for Herøy.
   
 • Herøy kommune vil legge til rette for et godt og variert fritidstilbud for barn og unge gjennom å drive en aktiv ungdomsklubb som skal legge til rette for et bredt og variert tilbud av aktiviteter gjennom året.
   
 • Biblioteket i Herøy er en viktig kunnskapsinstitusjon som skal fremme kunnskap på alle nivåer i utdanningsløpet gjennom lese- og språkstimulering, formidling av litteratur, opplæring i informasjonskompetanse og kildekritikk og gjennom tilrettelegging for studier i lokalmiljøet.  Biblioteket skal være en tilrettelagt og fleksibel læringsarena for både formell og uformell læring.
   
 • Herøy kommune vil arbeide for at kulturmiljøer og kulturminner blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn og næringsliv, gjennom samarbeid med eiere, rettighetshavere, næringslivet, offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner.  Målet er å legge til rette for en verdiskaping med grunnlag i lokalkulturarv gjennom bevaring og målrettet bruk av virkemidler.