Dersom innbyggerforslaget oppfyller kravene blir forslaget saksbehandlet i administrasjonen, før det sendes til politisk behandling i kommunestyret.