Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

For at personer med nedsatt funksjonsevne lettere kan delta på kulturarrangementer eller friluftsarrangementer, kan de få med seg en ledsager. Dette kalles ledsagerordningen og den administreres av kommunen. 

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Psykiske lidelser, hjertesykdomer, lungesykdommer.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Forvaltningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen om å få ledsagerbevis. Kommunen vil gi deg et skriftlig vedtak uansett om du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.
 
Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.

Tjenesten oppdatert: 02.01.2024 08:38